کمک کنیم زنجیره‌ای از مشاوران حرفه‌ای ملک بسازیم...

قوانین و مقررات

شرایط و قوانین استفاده:

سرفصل ها:

• گستره استفاده

• تعاریف

• شرایط عمومی

• تعهدات و حدود استفاده کاربر

– حساب کاربری
– تعهدات و مسئولیت‌ها
– قواعد دسترسی و عدم سو استفاده
– مبنای دسترسی

• حقوق و تعهدات نشونی

• قانون حاکم و قواعد حل تعارض
-قانون حاکم

• شرایط اختصاصی سرویس کاتالوگ

 

قواعد حریم خصوصی

۱-گستره استفاده:

۱-۱استفاده از نشونی تحت این شرایط و قوانین استفاده و قواعد حریم خصوصی می باشد و شامل هر نوع استفاده و یا دسترسی به مجموعه نشونی اعم از دسترسی مستقیم یا باواسطه می باشد.

۲-تعاریف:

۲-۱کاربر : هر شخص حقیقی که فرایند ثبت نام را انجام داده است کاربر ثبت سایت به حساب می آید و میتواند از خدمات آن استفاده کند.

۲-۲ثبت نام : عبارتست از فرایندی که کاربر با ورود به سامانه و طی فرایند شامل تکمیل اطلاعات و قبول شرایط استفاده و حریم خصوصی تحت قوانین اجازه استفاده از نشونی را می یابد.

۲-۳نشونی: عبارتست از سرویس ارائه شده در آدرس neshooni.ir و یا اپلیکیشن های موبایل نشونی و سرویس های تحت قرارداد نشونی.

تبصره: در این متن وبسایت،سیستم-سامانه- پلتفرم – اپلیکیشن و مجموعه گروه های همکار و شرکت ممکن است به جای نشونی به کار برده شده باشد.

۲-۴ پروفایل: مجموعه ای از اطلاعات کاربر است که به قصد معرفی خود در وبسایت ایجاد کرده است

 

۳-شرایط عمومی :

۳-۱کاربر با ثبت نام در نشونی و همچنین با هر بار استفاده از خدمات نشونی پذیرفته است که قوانین و مقررات جاری پلتفرم و همچنین متن حریم خصوصی را کاملا مطالعه کرده، از شرایط آن اگاهی دارد و مورد پذیرش ایشان می باشد..در صورتی که هرگونه تغییری در شرایط استفاده و قوانین و مقررات روی دهد این امر در ابتدای ورود مجدد به سامانه اطلاع رسانی می‌گردد. کاربر موظف است با بررسی وبسایت در جریان آخرین تغییرات قرار گیرد. شما با ادامه استفاده از وبسایت رضایت خود را نسبت به تغییرات به وجود آمده اعلام می نمایید.

۳-۲کاربر می داند که نشونی خدمات مشاوره ملکی نیست بلکه صرفا خدمات نرم‌افزاری و سرویس های مرتبط با نرم افزار و ارائه نرم افزاری است. در نشونی کاربر مختار است هر درخواست و اقدامی داخل نشونی را بپذیرد و یا رد کند، لذا هر عمل حقوقی داخل نشونی یا به واسطه استفاده از خدمات نشونی باید به عنوان یک قرارداد مستقل و رابطۀ قراردادی بین طرفین رابطه حقوقی در نظر گرفته شود که ارتباطی با نشونی ندارد.

۳-۳کاربر آگاه است نشونی هیچ نوع رابطه کاری و استخدامی با کاربران و اشخاص ثالثی که ممکن است با واسطه از این خدمات استفاده کنند ندارد و و به هیچ وجه استفاده از نشونی چنین رابطه ای به وجود نمی آورد.

۳-۴عنوان های انتخاب شده برای هر بخش این نوشته صرفا برای راحتی در خواندن بوده و ویژگی ساختاری ندارد.

۳-۵دسترسی به نشونی نیازمند ورود از طریق شناسه کاربری ست علی ایحال هر نوع دسترسی توسط هرکسی برخلاف رویه ذکر شده در حکم استفاده نارواست و پلتفرم حق خود را برای طرح دعوی حقوقی و یا کیفری حسب مورد محفوظ می دارد.

۳-۶مجموعه الزامات و تعهدات قانونی و قراردادی مندرج در این شرایط استفاده بر عهده هر شخص حقیقی و حقوقی که به هرنحو بی واسطه یا با واسطه به سامانه دسترسی یابد و یا به هر نحو استفاده نماید قرار خواهد داشت و عدم ثبت نام رافع مسئولیت های ایشان نیست.ضمنا سامانه کلیه حقوق خود را جهت پیگیری قضایی کیفری و حقوقی حسب مورد محفوظ میدارد.

 

۴-تعهدات و حدود استفاده کاربر:

حساب کاربری
۴-۱برای استفاده از نشونی کاربر می بایست ثبت نام کند. کاربر می بایست اطلاعات صحیح را وارد نموده و ضمنا روند تایید صلاحیت استفاده شده را می پذیرد. ضمنا کاربر می پذیرد که مسئولیت نگهداری از شناسه کاربری گذرواژه ها و ابزارهایی که استفاده می کنید با کاربر بوده و نشونی از مسئولیت مبراست.

۴-۲برای استفاده از نشونی می بایست هرکاربر که صرفا می تواند شخص حقیقی باشد یک حساب کاربری در نشونی بسازد. کاربر می بایست حداقل ۱۸ سال سن و دارای اهلیت قانونی باشد.

۴-۳هر شخص تنها مجاز به افتتاح یک حساب کاربری در نشونی است. در صورتی که نشونی به هر نحو متوجه گردد که به نام یک شخص حساب‌های کاربری مختلف و متعدد ایجاد شده است، نشونی می تواند نسبت به غیرفعال نمودن تمامی حساب‌های کاربری ایشان اقدام نماید. ضمنا نشونی محق است نسبت به ادعای ضرر و زیان ناشی از اختلال در سیستم اقدام نماید.

۴-۴کاربر اقرار می‌نماید کلیه اظهارات، اعلامات، تائیدیه‌ها و محتویات و مندرجات اسناد و مدارک ارائه شده و مجموعه اطلاعات اعلامی به نشونی و هر آنچه که در آینده اعلام و ارائه می‌گردد منطبق با واقع و حقیقت می‌باشد و مسئولیت عدم صحت اطلاعات اعلام شده کاربر در برابر نشونی و اشخاص ثالث با ایشان می‌باشد. در صورت اثبات خلاف این موضوع، نشونی مجاز به پیگیری قضایی و قانونی نزد مراجع ذیصلاح می‌باشد.

۴-۵ممکن است در هر زمان نشونی بخواهد از کاربر برای استفاده از خدمات، درخواست احراز هويت شود، در اینصورت اگر کاربر اطلاعات مورد نیاز را در اختیار پلتفرم قرار ندهد، نشونی اختیار دارد بنا به مورد در مورد قطع دسترسی به شناسه کاربری و خدمات اقدام نماید.

۴-۶ممکن است بنا به مورد و حسب صلاحدید و تشخیص نشونی، از کاربران درخواست اطلاعات تکمیلی، ارائه مدارک و یا اصلاح اطلاعات موجود گردد. در این صورت کاربر مورد درخواست، متعهد به ارائه اطلاعات و یا اصلاح اطلاعات درخواستی در مدت اعلام و درخواست شده از سوی نشونی خواهد بود. در غیر این صورت نشونی می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات به کاربر مذکور خودداری کند.

۴-۷نشونی از اقسام نحوه ارتباط اعم از داده پیام الکترونیکی در وبسایت یا اپلیکیشن یا ایمیل و یا تلفن و اس ام اس بر مبنای شماره ابرازی در فرم ثبت نام برای ارتباط با کاربر بهره می گیرد و در هر حال هر کدام از این نوع ارتباط مورد قبول کاربر می باشد و ادله ارسال پیام به هر یک از موارد فوق به منزله دریافت پیام تلقی می گردد.

۴-۸کاربر می پذیرد استفاده از خدمات وبسایت مطلقا با مسئولیت خود ایشان بوده و وبسایت به عنوان بستر خدمات نرم افزاری هیچ گونه تضمینی برای تطبیق نوع استفاده با مقاصد کاربر از جمله کارایی برای انواع مقاصد استفاده ندارد.

تعهدات و مسئولیت ها

۴-۹مسئولیت کاربر نسبت به هر نوع عمل یا واقعه ای که ناشی و یا به واسطه دسترسی کاربر به سامانه باشد، اعم از اینکه داخل سامانه به انجام رسیده یا بتوان به نحوی آن را به سامانه متصل نمود می باشد.

۴-۱۰کاربر در کمال صحت عقل و اراده اقرار می‌نماید دارای کلیه شرایط قانونی و قراردادی نسبت به استفاده از خدمات نشونی به منظور انجام موضوع قرارداد از جمله عدم سوء پیشینه، عدم اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی و همچنین عدم استعمال و مصرف آنها می باشد.

۴-۱۱کاربر اجازه استفاده از اطلاعات را برای مقاصد غیرشخصی را ندارد. کاربر می پذیرد که نشونی برای استفاده شخصی طراحی شده و هرنوع استفاده از طریق انتقال دسترسی به فرد دیگر یا استفاده سازمانی خلاف مقررات و قوانین استفاده است و می تواند منجر به تعلیق یا حذف حساب کاربری گردد.کاربر مجاز نیست شناسه کاربری خود را به هیچ وجه به دیگری منتقل کند این عدم انتقال شامل اجاره، رهن، ایجاد سیستم توزیع ، خرید و فروش شناسه کاربری نیز میشود ولی منحصر به این موارد نیست.

۴-۱۲کاربر متعهد می‌شود از اطلاعاتی که دارای حق نشر هستند بدون اجازه صاحب آن استفاده نکند. در هر صورت مسئولیت هر نوع محتوای بارگزاری شده توسط کاربر با ایشان است. با انتشار محتوا در محیط عمومی نشونی کاربر اعلام نموده مجموعه مجوزها و اختیارات لازم برای انتشار آن را دارد و نسبت به نقض حقوق دیگران به هر نحو اعم از حقوق مالکانه، اسرار تجاری، نقض حریم خصوصی شخصا مسئول است و مسئولیتی متوجه نشونی نمی باشد. با ثبت محتوی در سیستم کاربر اعلام می نماید که دارای اجازه قانونی برای وارد کردن آن در سیستم و نشر آن می باشد.

۴-۱۳کاربر می‌پذیرد که مسئولیت دارد از اطلاعات کاربری خود حفاظت نموده و صرفا خود مسئول هر نوع استفاده از سامانه کاربری خود می باشد و هر نوع فعالیت مرتبط با سامانه کاربر با مسئولیت خود ایشان است. این مسؤولیت شامل مسئولیت حفظ امنیت اطلاعات حساب کاربری از جمله نام کاربری و رمز عبور است. در صورت مفقود شدن یا سرقت اطلاعات حساب کاربری، کاربر موظف است در اسرع وقت موضوع را به اطلاع نشونی برساند. بدیهی است تا زمانی که اطلاع‌رسانی به نشونی انجام نشده است و تاییدیه از جانب نشونی مشتمل بر اطلاع دریافت نداشته است، مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری مذکور انجام شده و می‌شود به عهدۀ وی خواهد بود و کاربر ضمن پذیرش این مسئولیت، همۀ داده پیام‌های صادره از طریق حساب کاربری مذکور را منتسب به خود دانسته و هرگونه ادعایی نسبت به انکار، تردید و جعل داده پیام‌های ارسال شده از ناحیۀ نامبرده غیر قابل استماع و مردود است.

تبصره: دریافت تاییدیه زمان اطلاع شامل دریافت پاسخ اتوماتیک از سیستم تیکتینگ نیست.

۴-۱۴کاربر آگاه است که نشونی مالک کلیه حقوق و منافع ناشی از این سامانه است که شامل موارد ذیل است اما منحصر به این موارد نیست:گرافیک، هویت بصری،محتوی، لوگو، مواد هنری، ویدیو، صدا، کدهای کامپیوتری و نرم افزاری و همچنین نرم افزارهای وابسته. این مالکیت شامل مجموعه حقوق مالکیت فکری ناشی از این پلتفرم ولو اینکه ثبت نشده باشد و در آینده به هرنحو در هر کجا ایجاد شود نیز می شود.

۴-۱۵استفاده از نشونی هیچ گونه حقی را برای کاربر بر عنوان کاربری، آدرس ها و سیستم مورد استفاده ایجاد نمی کند.

۴-۱۶کاربر صرفا اجازه‌ی استفاده‌ی محدود و غیرانحصاری از خدمات را تحت شرایط قرارداد حاضر دارد، بدون آن که این استفاده حقی برای وی نسبت به مالکیت سامانه نرم افزار یا سایر حقوق معنوی مربوطه ایجاد نماید یا اجازه‌ی استفاده از نام، نشان تجاری، لوگو و غیره را به آن‌ها اعطا نماید.

۴-۱۷تهیه سخت افزار و یا نرم افزارهای مرتبط با نشونی و همچنین اینترنت برای استفاده از نشونی بر عهده کاربر می باشد.

۴-۱۸انتشار فایل ها و اطلاعات در شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای پیام رسان با مسئولیت کاربر بوده و پلتفرم در این خصوص مسئولیتی در قبال محل انتشار و نحوه استفاده از آن ندارد.

۴-۱۹کاربر می پذیرد که استفاده از سامانه منوط به طی مراحل آموزشی در سامانه می باشد. آموزش در سامانه به صورت مرحله ای بوده و دسترسی به سامانه ممکن است منوط به طی دوره آموزشی گردد.

۴-۲۰کاربر می پذیرد چنانچه برای تکمیل اطلاعات ثبت شده ایشان در سامانه اقدام به عکاسی از محل صورت گیرد، کاربر مجوزهای برای این امر را از مالک یا واجدین حق اخذ نموده است و مسئولیت های ناشی از عدم اخذ مجوز با ایشان می باشد.

قواعد دسترسی و عدم سو استفاده:

۴-۲۱استفاده از نشونی به وسیله سامانه های هوشمند غیر انسانی و ربات و بات ها خلاف قواعد دسترسی ست و کاربر نمی بایست دسترسی برای سامانه های فوق ایجاد کند.

۴-۲۲هیچ بخشی از نشونی قابل بازآفرینی در خارج از آن نیست مگر با اجازه مصرح از نشونی.

۴-۲۳کاربر نمی تواند هیچگونه تلاشی در جهت استخراج سورس، کد نرم‌افزارها و سامانه های نشونی شامل دیکامپایل، مهندسی معکوس یا فعالیت‌های مشابه انجام دهد، مگر اینکه اجازۀ چنین کاری به صورت کتبی صادر شده باشد.

۴-۲۴کاربر مجاز نیست با استفاده از اقسام روشها نسخۀ دیگری از خدمات نشونی را روی سرورهای دیگر ارائه کنند. همچنین کاربر مجاز نیست در نرم‌افزار و سامانه نشونی یا در روش ارائۀ خدمات تغییر یا اخلالی ایجاد کند.

۴-۲۵ کاربر حق ندارد هر گونه فعالیت داده‌کاوی روی خدمات اجرا کند و یا فعالیتی در راستای حصول دسترسی غیرقانونی و غیر متداول به هیچ بخش از نرم افزار نشونی یا سامانه‌های مرتبط با آن انجام دهند.

۴-۲۶کاربر متعهد است صرفا از علایم و نشان ها و اقلامی که توسط نشونی در اختیار او گذاشته شده است استفاده کند و مسئولیت استفاده از اقلام و علایمی که سبب ایجاد مشابهت و یا ایجاد اشتباه برای دیگر کاربران و یا سایر اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی کند در برابر نشونی و اشخاص ثالث بر عهدۀ کاربر می باشد.

۴-۲۷ ممکن است در مواردی ارایه برخی سرویس ها منوط به پرداخت از طرف کاربر نشونی یا اشخاص ثالث طرف ایشان باشد علی ایحال در تمامی این موارد پرداخت در سامانه نشونی صورت می پذیرد.

مبانی قراردادی

۴-۲۸کاربر می‌پذیرد هر گونه رویه، اشکال، عبارات مبین تائید و اعلام قبولی و تصدیق داده پیام‌های صادره از طرف نشونی به منزله امضا الکترونیکی و قبولی محسوب می‌شود و هر گونه ادعائی نسبت به امضا و قبولی مذکور غیر قابل استماع و مردود است.

۴-۲۹کاربر با ثبت نام در نشونی قصد و اراده خود را نسبت به پذیرش انعقاد هرگونه اقدام و عمل حقوقی از جمله عقود و معاملات از راه دور و از طریق سامانۀ رایانه‌ای و الکترونیکی اعلام می‌کنند.

۴-۳۰ممکن است در شرایطی ادامه استفاده از نشونی و یا دسترسی های بیشتر منوط به امضای الکترونیکی و یا کاغذی گردد. خودداری از انجام مورد فوق ممکن است باعث تعلیق و یا خاتمه دسترسی کاربر گردد.

۴-۳۱کاربر می‌پذیرد همۀ تغییرات و الحاقیه‌های قوانین و مقررات حاضر و شرایط استفاده اعم از تغییر و اضافه کردن شروط آن، ارسال اخطاریه و ابلاغیه‌های مربوط به نشونی، از طریق نشونی بعمل آید و کاربر ضمن پذیرش اطلاع از شرط و روند اجرایی آن موافقت خود را نسبت به اعمال شرط مذکور اعلام می‌کند.

۴-۳۲هرگونه علامت، عدد، کلمه، تصویر یا نشان الکترونیک که مثبِت هویت امضاکننده باشد و به این سند یا سایر اسناد صادره در این زمینه ملحق شود به‌منزله امضای الکترونیک و همانند امضای دست‌نویس واجد اعتبار خواهد بود و امضاکننده را به مفاد سند ملتزم می‌‌نماید.

 

۵-حقوق و تعهدات پلتفرم:

۵-۱ اطلاعات و اسناد کاربر که به وسیله کاربر در سامانه قرار می گیرد چنانچه حفاظت شده اعلام شده باشد در اختیار دیگری قرار نمی گیرد و پلتفرم بدون اجازه کاربر اقدام به انتشار آن نمی کند.

۵-۲ پلتفرم اختیار دارد که هر محتوایی جز مورد ذکر شده در بند ۵-۱ را در هر کجا منتشر کند و این استفاده محتوا شامل هیچ گونه اجازه نامه و اختصاصی نمی باشد. سامانه می‌تواند نسبت به انتقال، بازنشر، بازتولید محتوی به هر نحو بدون محدودیت خاصی اقدام نماید.

۵-۳ در مواردی که اطلاعات تماس کاربر و یا اطلاعات تماس ثبت شده مشتریان با اجازه خود ایشان در اختیار دیگری قرار می‌گیرد نشونی هیچ‌گونه مسئولیتی نسبت به ایجاد مزاحمت و مواردی که ممکن است به این واسطه اتفاق بیفتد ندارد.

تبصره: مشتری یا مشتریان به معنای مخاطبین سرویس های احتمالی ارایه شده توسط کاربر در متن به کار رفته اند و نشونی جز ارتباط در چهارچوب این قوانین استفاده با کاربر سرویسی به دیگران ارائه نمی دهد و ارائه هر نوع سرویس بر مبنای این پلتفرم با مسئولیت خود کاربر می باشد.

۵-۴نشونی سعی خود را جهت فراهم نمودن امکان استفاده از خدمات نرم‌افزاری خود توسط دستگاه‌های کاربر انجام می دهد اما تضمین و مسئولیتی نسبت به اجرا شدن آن روی همۀ دستگاه‌ها یا همۀ شبکه‌های ارتباطی ندارد.

۵-۵ در هیچ حالتی نشونی و مدیران و دست اندرکاران آن مسئول خسارات ناشی از استفاده کاربر از آن نیستند و از مسئولیت مبرا می باشند و مسئولیت استفاده از سامانه و نحوه‌ آن در هر حال و در مواجهه با کلیه شرایط از جمله اشخاص ثالث بر عهده خود کاربر می باشد. نشونی مطلقا هیچ نوع مسئولیتی در خصوص ایراد هر گونه خسارت به کاربر و یا شخص ثالت به هر نحو اعم از خسارت جانی و مالی ندارد.
کاربر موظف است حدود مسئولیت ها را به اطلاع افرادی که به واسطه ایشان ممکن است در معرض استفاده از خدمات نشونی قرار بگیرند قرار دهد.

۵-۶هرنوع اقدامات و فعالیت هایی از طرف کاربر که منجر به ورود خسارت به شهرت تجاری، نام و اعتبار نشونی شود تخلف از شرایط قراردادی و قانونی محسوب می شود و حسب مورد نشونی حق خود را برای تعقیب قانونی محفوظ می دارد.

۵-۷خدمات نشونی ممکن است با مشارکت خدمات شرکت‌های دیگری ارائه شود که خارج از کنترل نشونی است. در چنین شرایطی کاربران می‌پذیرند که این خدمات، قوانین استفاده و مقررات مخصوص به خود را دارند و نشونی هیچ گونه مسئولیتی در خصوص قوانین و و شرایط استفاده و خدمات این شرکت‌ها ندارد.

۵-۸ با توجه به اینکه نشونی تنها خدمات نرم‌افزاری ارائه می‌‌دهد، نشونی هیچ‌گونه تضمینی در خصوص صلاحیت کاربر، زمان دریافت خدمات و کیفیت سرویسی که کاربر به دیگران اعم از کاربران دیگر و اشخاص ثالث ارائه می‌‌دهد نخواهد داشت.

۵-۹نشونی مسئولیتی در مورد وقفه در سرویس دهی، به هر نحو را بر عهده ندارد. ضمنا نشونی هیچ‌ نوع مسئولیتی در خصوص عملکرد اشخاص ثالث که ممکن است موجب ایجاد نقص یا اشکال و ایرادی در حساب کاربری کاربر گردد نخواهد داشت.

۵-۱۰از آنجایی که محتوای موجود در نشونی توسط نشونی تهیه نمی شود و به واسطه کاربران مختلف در سامانه قرار می‌گیرد نشونی هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت و نحوه استفاده از آنها توسط کاربران و اشخاص ثالث به هیچ وجه ندارد.

۵-۱۱در صورت بروز هرگونه از موارد قهریه و فورس ماژور نشونی هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

 

۶-قانون حاکم و قواعد حل تعارض:

قانون حاکم:
۶-۱با استفاده از نشونی کاربر می داند و موظف است که از آن برای انجام هیچ فعالیت غیر‌قانونی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران یا قواعد آمره و خلاف شرع یا عرف جامعه مورد استفاده قرار ندهد.

۶-۲مجموعه قوانین و مقررات و کلیه ضوابط قانونی حاکم بر نظام حقوقی ایران اعم از قانون اساسی، قوانین عادی، آئین نامه های اجرایی، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌های اجرایی و غیره حاکم بر انجام موضوع این قوانین و مقررات است.

۶-۳مسئولیت همۀ اقدامات و افعال که ناشی از عدم رعایت قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی و قوانین مدنی و مسئولیت مدنی شامل ورود خسارت به نشونی و اشخاص ثالث باشد، برعهدۀ شخص متخلف بوده و نشونی هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال و افعال فوق نداشته و نخواهد داشت و می‌تواند ضمن غیر فعال کردن حساب کاربری متخلف به تشخیص خود، از طریق مراجع ذیصلاح، اقدامات قانونی را علیه نامبرده نسبت به احقاق حقوق اعم از ایراد دعوای جبران خسارت مادی و معنوی و همچنین ایراد دعوای کیفری به عمل آورد.

۶-۴چنانچه هر قسمت از شرایط و قوانین و مقررات به موجب قواعد آمره نافذ نباشد و یا به علت قوانین لاحق بر زمان تنظیم قواعد از عداد شروط خارج گردد روح حاکم بر قوانین و مقررات می بایست مبنای تفسیر آن بخش قرار گیرد و الباقی قواعد از درجه اعتبار ساقط نخواهد شد.

۶-۵تخطی از هر یک از شروط قراردادی به تشخیص نشونی می تواند منجر به تعلیق و یا قطع دسترسی کاربر به سامانه گردد.

۷-شرایط اختصاصی سرویس کاتالوگ

۷-۱سرویس کاتالوگ تحت این شرایط و قوانین اختصاصی به علاوه مجموعه شرایط عمومی سامانه و قواعد حریم خصوصی ارائه می شود. ضمنا ممکن است به جز این موارد، قرارداد جداگانه نیز با برخی طرفین سرویس منعقد شده باشد که نسبت به فرد امضا کننده تعهدآور می باشد. هر شخصی که درخواست کاتالوگ می نماید و یا به هر نحو از سرویس استفاده نماید این مجموعه شرایط سرویس را پذیرفته است.

۷-۲در مواردی که کاتالوگ به وسیله شخص دیگری غیر از مالک درخواست می شود، شخص درخواست کننده موظف است حدود و شرایط استفاده از سرویس را به کسانی که از این سرویس استفاده می‌کنند اعلام نموده و حسب مورد رعایت نماید. هرگونه مسئولیت اعم از کیفری و مدنی ناشی از این عدم اعلام و اقدام با شخص درخواست کننده بوده و پلتفرم مسئولیتی نخواهد داشت.

۷-۳ درخواست کننده کاتالوگ اعلام نموده مجموعه مالکیت یا مجوزها، حقوق، رضایتنامه‌ها، اجازه‌نامه‌ها و صلاحیت لازمه و اختیارات لازم برای این درخواست و انتشار آن را دارد و نسبت به نقض حقوق دیگران به هر نحو اعم از حقوق مالکانه، اسرار تجاری، نقض حریم خصوصی شخصا مسئول است و مسئولیتی متوجه پلتفرم نمی باشد. با ثبت درخواست در سیستم کاربر اعلام می نماید که دارای اجازه قانونی برای وارد کردن آن در سیستم می باشد و مسئولیت های ناشی از آن را می پذیرد.

۷-۴ ارايه کاتالوگ و اطلاعات تماس آن در پلتفرم مسئولیتی برای پلتفرم از لحاظ تصدیق هویت مالک و همچنین تطابق مشخصات مالک و ملک ایجاد نمی کند.

۷-۵تمامی اطلاعات ناشی از سرویس کاتالوگ که به عنوان اطلاعات محرمانه نزد پلتفرم محافظت شده است، صرفا حسب مجوز سفارش دهنده منتشر می گردد و دسترسی به آن توسط اشخاص ثالث ممنوع بوده مگر وفق قوانین برابر با تصمیم مقام صالح قضایی.

۷-۶ پلتفرم حق عدم سرویس‌دهی به کاربر را به علت عدم امکان یا موانع دیگر به تشخیص خود داراست.

۷-۷پلتفرم اختیار لغو دسترسی کاربران به تشخیص خود را چنانچه دسترسی ایشان خطرناک یا نامطلوب ارزیابی کند را دارد.

۷-۸مسئولیت استفاده از کاتالوگ بر عهدهٔ کاربر است و سامانه هیچ تعهدى در قبال خسارات مستقیم، اتفاقى، تبعى، غیرمستقیم کیفرى و
حقوقی ناشی از استفاده از آن ندارد.

۷-۹چنانچه سرویس های سامانه روی پلتفرم های همکار ارائه گردد کاربران ملزم به رعایت قوانین و مقررات استفاده پلتفرم های همکار نیز می باشند. این شرایط و قوانین به عنوان شرایط اختصاصی ضمیمه شرایط عمومی پلتفرم همکار محسوب می گردد.

۷-۱۰کاربر می بایست مجموعه وسایلی که مرتبط با حریم خصوصی ایشان می باشد اعم از عکس ها و غیره را قبل از مراجعه جمع اوری نموده و ضمنا اشیا قیمتی در دسترس و دارای مالکیت معنوی را نیز جمع آوری و دور از دسترس قرار دهد. کاربر می پذیرد که مسئولیت ناشی از عدم اجرای این موارد با ایشان بوده و پلتفرم مسئولیتی نخواهد داشت.

۷-۱۱کاربر با فراهم نمودن شرایط ورود به منزل برای سرویس دهنده رضایت خود را از این امر اعلام داشته و می تواند در هر مرحله از این
اجازه منصرف گردد.

۷-۱۲به کاربر پیشنهاد می‌شود در زمان دریافت خدمات، در محل تنها نبوده و یک همراه در طول زمان دریافت خدمات، در محل حضور داشته باشد. کاربر می پذیرد با در نظر گرفتن ملاحظات ایمنی و حریم شخصی و اطمینان از صحت مشخصات مراجعه کننده با مسئولیت شخصی خود از خدمات سرویس کاتالوگ استفاده می نماید.

۷-۱۳کاربر می‌پذیرد مسئولیت تمامی اتفاقاتی که ممکن است در نتیجه استفاده از سرویس کاتالوگ یا سایر سرویس مرتبط با سامانه، برای
کاربر به وجود بیاید به عهده کاربر است. سامانه هیچ مسئولیتی در قبال مشکلاتی که ممکن است در نتیجه استفاده از نشونی توسط یک
کاربر، برای کاربران یا افراد دیگر ایجاد شود از جمله از بین رفتن داده‌ها، و خسارات جانی یا مالی که به افراد وارد می شود به عهده ندارد.

۷-۱۴کاربر می پذیرد هر گونه مسئولیت تبلیغ و اظهار خلاف واقع بر عهدۀ سفارش‌دهنده است و سامانه مسئولیتی نداشته و تضمینی در خصوص صحت اطلاعات نمی دهد.

۷-۱۵کاربر تعهد می‌نماید از مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر و روان گردان در طول انجام خدمات اجتناب نماید. همچنین استفاده یا در اختیار داشتن اسلحه و موارد مشابه دیگر در حین انجام خدمات ممنوع است و حق لغو حساب کاربری، جریمه و نیز دعوی حقوقی و کیفری علیه وی را برای سامانه ایجاد می‌کند.

۷-۱۶کاربر می تواند هر زمان پس از پرداخت هزینه و قبل از اجرای عملیات سرویس، درخواست لغو سرویس را بنماید. در این شرایط هزینه پرداختی ایشان به همان حسابی که از آن واریز صورت گرفته است عودت می‌گردد.

۷-۱۷کاربر مشتری هزینه‌ی سرویس را به صورت آنلاین پرداخت می‌نماید. پس از انجام سرویس توسط سرویس دهنده (در شرایطی که
خدمت وفق درخواست اولیه انجام پذیرد)مشتری نمی‌‌تواند تقاضای استرداد مبلغ پرداختی را بنماید.

۷-۱۸ کاربر می بایست در زمان مقرر در محل بیان شده (نشانی‌ای که در درخواست خدمت ثبت شده ‌است) حضور یابد ، در غیر
این صورت سامانه مجاز خواهد بود پس از دو بار حضور معادل هزینه‌ی خدمت را از اعتبار او کسر یا از نام‌برده وصول نماید.

۷-۱۹ممکن است اطلاعات ارايه شده بر روی کاتالوگ تخمینی و حدودی باشد و سامانه مسئولیتی در خصوص هر نوع استفاده از این
اطلاعات نخواهد داشت.

 

شرایط پرداخت سرویس:
۷-۲۰هزینۀ خدمت از طریق سامانه محاسبه و به کاربر اعلام می‌‌گردد. کاربر پس از مشاهدۀ قیمت و ارسال درخواست خدمت حق هرگونه
اعتراض در این خصوص را از خود سلب و اسقاط می‌‌نماید.

۷-۲۱پرداخت هزینۀ فقط از طریق روش‌هایی که توسط سامانه مشخص می‌شود، می‌تواند صورت گیرد. این روش‌ها عبارتند از: پرداخت از طریق اعتبار موجود در حساب کاربری، پرداخت اینترنتی.در صورت ضرورت و بنا به تشخیص سامانه، ممکن است راه‌‌های دیگری نیز برای پرداخت به کاربر پیشنهاد شود.

۷-۲۲کاربر می‌پذیرد اعتباری که در حساب کاربری خود دارد مستقل از روش کسب آن (اگر در نتیجه افزایش اعتبار از طریق درگاه بانک باشد یا در نتیجه وارد کردن کدهای تخفیفی که شرکت در اختیار آنها قرار می‌دهد یا هر روش دیگری) فقط برای استفاده از خدمات سامانه قابل استفاده است و امکان دریافت این وجه را به صورت نقد ندارد.کاربر می‌پذیرد امکان استرداد هزینه‌ها که وی به سامانه می‌پردازد جز در موارد مصرح وجود ندارد.

۷-۲۳کاربران می‌پذیرند هزینۀ ارائه و اعلام شده از سوی شرکت، ممکن است بسته به ویژگی‌های خدمت ارائه شده متغیر باشد. در هر صورت رقم اعلام شده از سوی شرکت بر اساس استانداردهای موجود و صلاحدید سامانه تعیین گردیده است و در صورت پذیرش و ارسال درخواست خدمت از سوی کاربران، ایشان حق طرح هیچگونه ادعا و اعتراضی دراین خصوص نخواهند داشت.

۷-۲۴در صورتی که کاربر به هر دلیلی از جمله مشکلات نرم‌افزار پرداخت را انجام نداده باشد و سرویس را دریافت داشته باشد، شرکت حق دارد مبلغ را از اعتبار کاربر کسر کند و در صورت عدم پرداخت حساب کاربری مسدود خواهد شد.

۷-۲۵سامانه این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که بر روی تراکنش‌ها در بازۀ زمانی مشخص و مبلغ و تعداد هر تراکنش یا مبلغ
تراکنش‌ها در بازۀ زمانی مشخص محدودیت اعمال نماید.ضمنا سامانه می تواند هر زمان به صورت ویژه برای جلوگیری از تخلفات
مالی احراز هویت نماید یا فرایند پرداخت را متوقف نماید.

 

شرایط استفاده از توکن و کدها:
۷-۲۶سامانه ممکن است اعتبارهای پرداختی در داخل سامانه و استفاده از آنها را بر مبنای توکن تعریف نماید. در این شرایط توکن ها به
عنوان ابزار پرداخت داخل سامانه استفاده می گردند و در هنگام استفاده شرایط و مبالغ معادل به اطلاع کاربر خواهد رسید.

۷-۲۷سامانه ممکن است کدها یا توکن هایی به منظور هدیه به کاربر ارائه کند که با وارد کردن این کدها در نرم‌افزار، یا درصدی از هزینۀ خدمات کاسته یا درصدی از هزینۀ خدمات پس از آن به کاربر برگردانده ‌شود و یا مبلغ مشخصی یا توکن به حساب کاربر در سامانه اضافه ‌شود. نحوۀ ارائه این خدمات و تعیین مهلت استفاده از آنها، منوط به تشخیص و صلاحدید سامانه بوده و در صورت عدم تعلق کدها یا توکن های مذکور، کاربر حق طرح هیچگونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص نخواهد داشت.

۷-۲۸ کاربران می‌پذیرند که اجازۀ انتقال یا فروش کدها یا توکن ها را به اشخاص دیگر ندارند. همچنین کاربران مجاز نیستند این کدها را به صورت عمومی منتشر کنند – حتی اگر شرکت در فضاهای عمومی به نحوی که در دسترس عموم است، این کدها را منتشر کرده باشد – مگر اینکه شرکت رسماً این اجازه را به آنها داده باشد.

۷-۲۸کاربر می‌پذیرد کدها یا توکن هایی که جهت افزایش اعتبار یا کاهش هزینه خدمات به وی داده می‌شود، ممکن است منقضی شوند. از آنجایی که شرکت برای ارائه آنها هزینه ای از کاربر دریافت نمی‌کند، این حق برای شرکت محفوظ است که مبلغ یا درصد تاثیر این کدها یا توکن ها را حتی پس از انتشار آنها تغییر دهد یا در صورت لزوم آنها را باطل کند. همچنین درصورتی که شرکت تشخیص دهد که استفاده از این کد به دلیل خطای فنی یا تخلف صورت گرفته و یا غیر قانونی بوده است می‌تواند این کدها یا اعتباری که در نتیجۀ استفاده از آنها به حساب کاربر اضافه شده است را باطل یا حذف کند.

شرایط کنسلی:
۷-۲۹کاربر می پذیرد با توجه به ماهیت سرویس ، درصورتیکه پس از ارجاع به واحد عملیات نسبت به ابطال درخواست خود اقدام کند، امکان کنسلی وجود ندارد و مبلغ سرویس از اعتبار ایشان کسر خواهد گردید. واحد امور مشتریان مرجع کاربر برای درخواست های مرتبط می‌باشد.

تبصره: ارجاع به واحد عملیات با یکی از طرق ارتباطی اعم از اس ام اس، ایمیل یا به وسیله نرم افزارهای ارتباط داخلی به اطلاع کاربر خواهد رسید.

۷-۳۰در صورتی که حساب کاربری سرویس‌دهنده‌ای به تشخیص سامانه (به دلیل فعالیت غیرقانونی یا مغایر با شرایط استفاده و قوانین)
بسته شود، اعتبار حساب کاربری سرویس‌دهنده به حساب بانکی سرویس‌دهنده منتقل نمی‌شود و نزد سامانه باقی می‌ماند و حسب مورد
بسته به صلاحدید سامانه نسبت به آن اقدام می نماید.

حدود مسئولیت :
۷-۳۱ از آنجایی که ممکن است از طریق حساب کاربری کاربر، شخص دیگری از خدمات استفاده نمایند، مسئولیت پرداخت هزینه‌های مترتبه و همچنین هر گونه مسئولیت قانونی ایشان نسبت به دیگران و شرکت متوجه کاربر می‌باشد و بدین ترتیب کاربر مذکور و استفاده کننده مربوطه نسبت به سامانه دارای مسئولیت تضامنی می‌باشند.

۷-۳۲سامانه هیچ مسئولیتی در قبال پرداخت مالیات یا تعهدات دیگر مالی به هیچ وجه اعم از دریافت کنندگان سرویس یا سرویس هایی
که کاربر بر مبنای آن ارائه می دهد ندارد و این مسئولیت بر عهده خود استفاده کنندگان است.

 

قواعد حریم خصوصی

در نشونی ما از استفاده شما از این سامانه بسیار خوشنودیم و در مجموعه خدمات خود به حریم خصوصی شما احترام می گذاریم. این
نوشته توضیح می‌دهد که نشونی چه اطلاعاتی را جمع‌آوری می‌کند و چرا آنها را جمع آوری می کند و ما چه گونه از این اطلاعات استفاده می‌کنیم و همچنین توضیحاتی ضروری در مورد سطح دسترسی و محرمانگی اطلاعات شما در این بخش در اختیار شما قرار می‌گیرد . آگاهی شما نسبت به این بخش پیش نیاز و جز ضروری و جداناپذیر ارائه سرویس به شماست.

بخش اول:
نشونی چه اطلاعاتی را جمع‌آوری می‌کند و چرا آنها را جمع آوری می کند؟

نحوۀ ذخیره‌سازی و استفاده از اطلاعاتی که در نتیجه استفادۀ کاربران از نشونی ثبت می شود به اقسام زیر است:

۱-اطلاعاتی که توسط شما در سامانه ذخیره می شود:
بخشی از اطلاعاتی که نشونی ذخیره می‌کند اطلاعاتی است که شما به صورت مستقیم در فرآیند ثبت نام، تماس با مرکز تماس و ارتباط با مشتریان و یا روش‌های مشابه مثل تیکتینگ در نشونی ثبت می‌کنید. این اطلاعات ممکن است شامل نام، نام خانوادگی،شماره ملی، شماره تلفن، آدرس پست الکترونیکی، نشانی،کد پستی و زمان تماس ‌باشد.

۲-اطلاعاتی که در نتیجه استفاده شما از سامانه ذخیره می‌شود:
علاوه بر اطلاعاتی که شما به صورت مستقیم در نشونی ثبت می‌کنید، بعضی از اطلاعاتی که در نتیجۀ استفادۀ شما از خدمات تولید می‌شود نیز در سامانه ذخیره خواهد شد. این اطلاعات در زیر شرح داده شده‌اند:

الف-اطلاعات مربوط به لاگ سیستم
ب-اطلاعات مربوط به دستگاه مورد استفاده و اینترنت: ممکن است اطلاعات مربوط دستگاهی که شما از طریق آن از سامانه استفاده می‌کنید (تلفن همراه، تبلت و غیره) از جمله نوع دستگاه، سیستم عامل، مشخصات سخت افزاری و نرم افزاری همچنین اطلاعات مربوط به روش اتصال شما به اینترنت از جمله شبکه ، وای‌فای و غیره را ذخیره کند. ثبت این اطلاعات برای بهینه سازی کیفیت ارسال و دریافت خدمات در دستگاه شما مورد استفاده قرار می‌گیرد.
پ-اطلاعات مربوط به آی پی و کوکی ها: دیوان از جمع آوری IP و کوکی‌ها استفاده می‌کند، اما پروتکل، سرور و لایه‌های امنیتی و روش‌های متناسب مدیریت داده‌ها اطلاعات کاربران را محافظت و از دسترسی‌های غیر قانونی جلوگیری می‌کند.
ت-نشونی برای تسهیل استفاده از سامانه اطلاعاتی را بر روی دستگاه شما ذخیره می کند((local storage. این امر برای سرعت بخشی ارائه سرویس به کاربران است.
ث- اطلاعات مکانی

چگونه از این اطلاعات استفاده می شود؟

• کنترل کیفی
• شخصی‌سازی سرویس برای هر کاربر شامل ارائه پیشنهادهای ویژۀ هر کاربر
• بررسی شکایات
• تسهیل فرایند ها
• توسعه محصولات مرتبط
• ارتباط با کاربر

بخش دوم:
دسترسی و محرمانگی:
۱-تمامی اطلاعات کاربران به عنوان اطلاعات محرمانه نزد شرکت محافظت شده و دسترسی به آن توسط اشخاص ثالث ممنوع بوده مگر بنا بر تصمیم مقام ذیصلاح قضایی در چهارچوب قوانین موضوعه کشور.

۲-در مواردی ممکن است یک شخصیت حقوقی یا حقیقی دیگر به عنوان فراهم کننده خدمات ((service provider طی قرارداد با مجموعه اجازه دسترسی به برخی اطلاعات را یابد. این موارد صرفا به قدر ضرورت و تا حد امکان ارائه سرویس به کاربر است و به هر حال خارج از این قواعد حریم خصوصی نیست.

۳- نشونی امکان دارد مفاد حفاظت از حریم شخصی را در آینده تغییر دهد، ولی همیشه شما را در جریان این تغییرات – از طریق سامانه یا ایمیل و یا نشان دادن یک پیام مشخص و واضح روی نشونی قرار می‌دهد. ادامه استفاده از نشونی به معنای پذیرش تغییرات وارده است.

۴-هر کاربر می تواند با رعایت ضوابط مربوطه از نشونی درخواست کند که پرونده رایانه ای حاوی اطلاعات شخصی ایشان به طور کامل محو شود.

۵-کاربر می تواند با رعایت ضوابط مربوطه در صورت مشاهده اشتباه در ثبت اطلاعات شخصی درخواست کند این اطلاعات اصلاح گردد.

۶-چنانچه کاربر مواردی از اطلاعات شخصی خود را در قسمت های عمومی سرویس منتشر کند نشونی مسئولیتی در قبال آن ندارد.

۷-نشونی برای کاربران واجد اهلیت قانونی طراحی شده است و آگاهانه هیچ نوع اطلاعاتی مربوط به افراد زیر سن قانونی و همچنین فاقد اهلیت قانونی را ذخیره و منتشر نمی کند.

 php shell indir promosyon kalem setipromosyon karton çantaeskort izmirsex izlepornomature sexporno izleprogram indir
porno izle porno izle porno izle porno izle sexs hikaye sexs hikaye sexs hikaye istanbul escort istanbul escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort promosyon kalempromosyon
porno izle porno izle porno izle porno izle sexs hikaye sexs hikaye sexs hikaye istanbul escort istanbul escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort canlı bahisstomach botox operation in turkey promosyon anahtarlık obesity surgery turkey fuar standıbuttock augmentation turkey cialis 100 mg fiyatlarıpromosyon usb bellekpromosyon kalemPrizmabet bonusPrizmabetprizmabet girişGorabetPiabet girişPiabetPrizmabethair transplant via sapphire techniqueyapay kızlık zarıpenis pompası kullanımıgastric balloon turkey oto kokusuvaser liposuction turkey piramit takvim breast augmentation in turkey buttock augmentation in turkey promosyon metal kalem tummy tuck in turkey nose job turkey fatih escort sex change surgery in turkey https://www.promosyonbank.com/ brazilian butt lift in turkeypromosyon fosforlu kalemankara eskortbuca escort
escort alsancak Shell indir